W tym miejscu zamieszczone są informacje i ogłoszenia dotyczące LSO w dekanacie Ropczyckim

—————————————

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych animatorów do współpracy w ramach duszpasterstwa dekanalnego LSO.

 

—————————————

 

 

 

REGULAMIN DEKANALNEGO DRUŻYNOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
ROPCZYCE 2013

Aktualne informacje można znaleźć pod adresem: http://lso.swbarbara.r-ce.pl

1. Organizator:

Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Ks. Michał Polański (Ropczyce – św. Barbary, tel. 17 222-87-70)

2. Termin i miejsce turnieju:

  • Turniej odbywać się będzie w sali parafialnej przy kościele św. Barbary
    w Ropczycach (ul. Siewierskiego 4).
  • Turniej zostanie rozegrany 11 lutego 2013 roku (poniedziałek). Rozpoczęcie
    o godz. 10:00. Rejestracja zawodników od godz. 9:30.

3. System rozgrywek:

· Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, kołowym lub dwukołowym na dystansie 7 rund w trzech grupach turniejowych.

· Tempo gry po 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

· Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks PZSzach.

4. Składy drużyn:

· Drużyna składa się z 4 zawodników (niezależnie od grupy w drużynie może grać
3 zawodników ale zawsze jedna partia będzie przegrana przez walkower)
.

· Drużyna może posiadać jednego zawodnika rezerwowego.

· Kolejność zawodników w drużynie podana przed pierwszą rundą nie może ulec zmianie.

· Aby drużyna mogła zagrać musi być obecnych przynajmniej 3 zawodników.

5. Grupy turniejowe:

Grupa A – Szkoła podstawowa (rok urodzenia 2000 i młodsi)

Grupa B – Gimnazjum (rok urodzenia 1997-1999)

Grupa C – Szkoła ponadgimnazjalna (rok urodzenia 1993-1996)

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, ale bez wpływu na podział nagród

6. Warunki uczestnictwa:

· W danej kategorii (grupie wiekowej) parafia może zgłosić tylko JEDNĄ drużynę. (jeśli parafia chce zgłosić więcej drużyn w danej grupie, należy to osobiście ustalić
z organizatorem)

· Każda drużyna (może być jeden na wszystkie drużyny z parafii) przyjeżdża
na turniej z opiekunem, który odpowiada za zawodników i ich mienie
podczas turnieju. UWAGA!!! (Proszę wcześniej uzyskać pisemne zgody rodziców na udział
w rozgrywkach).

· Opiekun (kapitan drużyny) musi posiadać listę zawodników (na załączonym formularzu), którą przekazuje do organizatora.

· Zgłoszenia do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2013 r. telefonicznie lub na e-mail do Ks. Michała Polańskiego (tel. 17 222-87-70; m_polanski@poczta.onet.pl).

· Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje ministranckie
(lista
zawodników podpisana przez opiekuna jest także potwierdzeniem przynależności do LSO) .

· Gdyby okazało się, że w jakiejś drużynie występuje ktoś, kto jest spoza granicy wiekowej automatycznie cała drużyna zostaje skreślona z turnieju.

Pozostałe regulacje:

· Zachowanie wulgarne karane będzie wykluczeniem z turnieju.

Koszt uczestnictwa:

· Drużyny wnoszą na rzecz rozgrywek wpisowe w wysokości 15 zł od drużyny.

Nagrody:

· Puchary

· Medale

· Pamiątkowe dyplomy.

Ostateczna lista nagród zostanie podana po dokonaniu zgłoszeń drużyn (przed rozpoczęciem pierwszej rundy)

Postanowienia końcowe:

· Każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu.

· Organizator przewiduje poczęstunek.

· W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizator i sędzia

turnieju.

· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie powiadamiając

drużyny o zaistniałych zmianach.