Diecezjalnym Duszpasterzem LSO jest
ks. Tomasz Blicharz

Zaczernie 732
36-062 Zaczernie

 

Zastępcą Diecezjalnego Duszpasterza LSO jest
ks. Piotr Szczupak

Zaczernie 732
36-062 Zaczernie

 

Dekanalnym duszpasterzem Służby Liturgicznej w Ropczycach jest
ks. Przemysław Krzysztoń

ul. Słowackiego 1
39-100 Ropczyce