Wycieczka LSO i Ruchu Światło Życie

Więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu…  (Dz 20,35)

Jest rzeczą piękną i wyjątkową gdy chrześcija­nie z ogromną miłością i życzliwością wychodzą do drugiego człowieka, gdy chcą się dzielić tym co po­siadają i robią to bezinteresownie, nie oczekując ni­czego w zamian.

23 maja 2015r. około 60 dzieci z parafii św. Bar­bary oraz św. Anny w Ropczycach doświadczyć mo­gły takiego gestu dobroci biorąc udział w wycieczce do Krakowa, która całkowicie opłacona i zorganizo­wana została z przychylności jednego z naszych para­fian.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od Mszy świę­tej o godz. 7.00 w parafii św. Barbary, a zaraz po niej ruszyliśmy do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Kra­kowie. Mogliśmy tam zobaczyć i oddać cześć relikwią Jana Pawła II. Ampułka z krwią Papieża, zamknięta tam jest w szklanej szkatule, która znajduje się wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocz- nego Kościoła Relikwii- był to niesamowity widok zwłaszcza dla dzieci będących tam pierwszy raz.

Korzystając z okazji wstąpiliśmy także do Sank­tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiew­nikach, gdzie na wspólnej modlitwie słowami koron­ki modliliśmy się o potrzebne łaski dla naszych para­fialnych grup.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu był Oj­cowski Park Narodowy, w którym podziwiać mogli­śmy piękno przyrody stworzonej przez naszego Boga, a także zwiedzić Grotę Łokietka – jaskinię wyżłobioną przez wody podziemne.

Zwieńczeniem naszego wyjazdu było wspólne ognisko, gdzie mogliśmy nie tylko coś zjeść, ale le­piej się poznać, zintegrować, a przede wszystkim miło spędzić czas.

Patrząc na twarze dzieci z pewnością możemy powiedzieć, że to był dobry czas. Wyjazd, który po­kazuje, że dawanie jest czymś niesamowitym, czymś sprawiającym, że uszczęśliwiamy nie tylko drugiego człowieka, ale przecież i nas samych, bo dawanie samo w sobie jest radością. I pamiętajmy, że dobroć dawa­na innym zawsze do nas powraca.

ks. Paweł Karczmarczyk