FERIE LSO 2015

 

DUSZPASTERSTWO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  

 

 

 

 1. KURS KANDYDATÓW NA ANIMATORA LSO w Zaczerniu

 

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje KURS ANIMATORSKI, który odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Zaczerniu. W Kursie mogą uczestniczyć lektorzy lub ministranci od trzeciej klasy gimnazjum, wyróżniający się sumiennością i cieszący się dobrą opinią.

Animatorów formujemy, aby pomóc Księdzu:

 • w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.)
 • w przygotowaniu liturgii niedzielnej Mszy Św.
 • w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum paschalne itp.
 • w trosce o piękno liturgii na co dzień

 

 1. DIECEZJALNY KURS KANDYDATÓW NA LEKTORÓW LSO w Kotani.

 

W czasie ferii zimowych odbędzie się w Kotani diecezjalny kurs kandydatów na lektorów Służby Liturgicznej. Powinni w nim uczestniczyć ministranci od pierwszej klasy gimnazjum, cieszący się dobrą opinią i chcący służyć w parafii przy czytaniu Słowa Bożego.

Lektorów formujemy, aby:

 • rozmiłować ich w liturgii
 • poznać zasady retoryki (zajęcia z fonetyki prowadzi były spiker radiowy i polonista)
 • pogłębić ich formację wewnętrzną i biblijną
 • nauczyć ich panować nad emocjami

 

 1. Organizujemy także KURS DLA KANDYDATÓW NA LEKTORÓW i DLA KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW LSO z terenu województwa małopolskiego w Zaczerniu w dniach
  13-19.02
  2015 (I tydzień ferii małopolskich).

 

Kurs animatorski odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Zaczerniu w dwóch terminach: 30.01-6.02 2015 oraz 6-13.02 2015 r. Kurs lektorski odbędzie się w terminie 30.01-6.02 2015 w Kotani. Dodatkowo odbędzie się kurs dla kandydatów na lektorów i animatorów z terenu województwa małopolskiego w Zaczerniu w terminie 13-19.02 2015 r. Koszt turnusu wynosi 260 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.02.2014 r. na stronie www.dom-rekolekcyjny.zaczernie.eu lub pod numerem telefonu 607 821 650 (po godz. 19.00). Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. (wpłata osobista lub na konto parafii Zaczernie: BS Jasionka 83-9191-0000-2001-0006-0495-0002 z dopiskiem KURS ANIMATORSKI LUB LEKTORSKI) + (Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika i parafię kierującą)